menu
TOPlist

V době končícího adventu, dne 21.12.2016, se již tradičně konalo zpívání u stromečku. Do příprav i samotného vystoupení se jako každoročně zapojili žáci 1. i 2. stupně. Pod vedením třídních učitelek si děti 1.stupně připravily básničky, které z jejich úst zazněly u stromečku v průběhu hudebních vystoupeních. Žáci 2.stupně si pod vedením paní učitelky Jarmily Kalusové připravili vánoční písně, koledy  i slavnostní skladby. Celý vánoční koncert zahájila žákyně 5.třídy Rozálie Drábková, která zahrála na klarinet první dvě vánoční koledy. Na flétničky zahrály i zazpívaly poté žákyně 4.třídy Tereza Bourková  a Elena Bogarová píseň od Darebandu-Dívej, jak ta hvězda září a vystoupení 1.stupně ukončily dalšími dvěma koledami Rozálie Drábková na klavír s doprovodem hry na akordeon Kláry Machalové.

Vánoční náladu poté rozproudilo houslové vystoupení Marty Putalové a Davida Martince, klavírní skladba Jakuba Jurčíka a netradiční podání písně Last Christmas v podání hry na saxofon Elišky Jakešové a klavírního doprovodu paní učitelky Kalusové, které bylo odměněno velkým potleskem. V průběhu vánočního koncertu vystoupili také s hrou na flétny Daniela Matějová, Tereza Bourková a Adéla Hrbáčková a Antonín Putala s klavírní skladbou. Všichni si zasloužili obrovský obdiv všech diváků ohodnocený velkým potleskem.

Zpívané vystoupení začala píseň Falling slowly v podání Natálie Labajová a paní učitelky Kalusové, které ohromilo celý vestibul. Následně zazněly písně od Anety Langerové v podání Nicol Martincové a píseň Everytime z úst Natálie Labajové. Píseň Vánoční v podání Terezy Leskovjanové se sborem 4.třídy a ostatních účinkujících jen dokreslila vánoční atmosféru a zasloužila si opět obrovský aplaus. Třešničkou na závěr byla píseň Narodil se Kristus pán v podání třech deváťáků, Rostislava Bedřicha, Petra Hajdíka a Lukáše Ptáčka, kterou ocenili ohromujícím potleskem všichni přítomní.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem účinkujícím, pořadatelům a všem, kteří se na organizaci podíleli. Zvláštní poděkování patří paní učitelce Jarmile Kalusové, které vše s žáky pečlivě secvičila a jako každoročně nám všem jejich vystoupením navodila vánoční atmosféru.

Autor: Alena Fleková, 22.12.2016