menu
TOPlist

 

P o z v á n k a   k   z á p i s u.

 

 

  Na základě § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 (školský zákon), ředitelství Základní školy Hovězí, okres Vsetín oznamuje, že zápis povinné školní docházky (do 1. třídy)  proběhne ve čtvrtek 6. dubna 2017 ve školní budově od 8.00 hod. Předpokládané ukončení je v 15.00 hod. Zápisu se podle § 36 odst. 3 školského zákona zúčastní dítě, které dosáhne šestého roku věku v následujícím školním roce a dítě, kterému byl v předcházejícím roce povolen odklad. K zápisu se dostaví dítě v doprovodu zákonného zástupce podle předem daného časového rozpisu. Zákonný zástupce s sebou přinese vyplněný dotazník (přiložen k pozvánce), rodný list dítěte a svůj OP.

 

 

V Hovězí, dne 24. února 2017

 

 

 

                                                                                          Mgr. Jiří  Pokorný

                                                                                           ředitel školy

 

 

 

 

 

Autor: Jiří Pokorný, 27.03.2017