menu
TOPlist

Zápis povinné školní docházky

Vzhledem k mimořádným opatřením proběhne zápis do 1. třídy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zde uvádíme možnosti podání žádostí.

 

Podle §36 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. Žádost o přijetí k povinné školní docházce) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Vyplněnou žádost můžete doručit od 1.4. do 21.4.2021 následujícími způsoby:

 

  • do datové schránky školy: Základní škola Hovězí, okres Vsetín, ID: kds32fm

 

  • e-mailem (na adresu: reditel@zshovezi.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

 

  • poštou,

 

  • osobním podáním: volejte předem na číslo 605564246.

 

 

Podle § 37 zákona č. 561/2004 má právo zákonný zástupce podat Žádost o  odklad povinné školní docházky. V tomto případě je nutné kromě žádosti samotné dodat ještě doporučení příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře.

 

Žádosti je možno stáhnout na webu školy v sekci „KE STAŽENÍ“ dokument „přihláška k zápisu“, „žádost o odklad“ nebo vyzvednout osobně ve škole po předchozí domluvě na výše uvedené telefonní číslo.

 

 

Autor: Jiří Pokorný, 16.03.2021