menu
TOPlist

Vážení rodiče žáků 1. stupně,

V pondělí 25.5.2020 začíná na naší škole docházka přihlášených žáků 1. stupně. Pobyt žáků ve škole bude probíhat podle stanovených hygienických pravidel. Žáci si do školy donesou 2 kusy roušek a igelitový sáček na uložení použité roušky. Při výuce samotné nejsou roušky povinné, ale při pohybu mimo třídu (např. návštěva toalet) si žáci po celou dobu roušky nasadí.  Dále budou muset dodržovat stanovené odstupy 2 metry. Při opakovaném nedodržování stanovených pravidel a po upozornění zákonného zástupce žáka může být žák z výuky vyřazen. Škola zajistila dostatečné množství mýdla a dezinfekce, které budou rozmístěny u umyvadel v učebnách a na toaletách. Vyučování bude začínat mimořádně až od 8.00 hodin a končit cca v 11.45 hodin. Škola vytvoří podle zájmu dětí o školní docházku skupiny do 15 žáků a složení těchto skupin bude neměnné. Podle zpětné vazby od rodičů se bude dělit pouze 1. třída. Ve třídách bude probíhat běžná výuka formou opakování, upevňování učiva, ale i výukou nové látky. Docházka přihlášených žáků bude probíhat denně (tedy pět dní v týdnu). Žáci, kteří se budou účastnit prezenčního vyučování, se již nebudou muset účastnit on-line výuky. Vstup do školy bude koordinovat paní vrátná, které žáci odevzdají před první návštěvou školy vyplněné a rodiči podepsané Čestné prohlášení, bez kterého nebudou do školy vpuštěni. Tiskopisy ke stažení naleznete pod tímto textem nebo si je můžete do pátku 22.5.2020 vyzvednout v papírové formě přímo ve škole. Po vstupu do školy se žáci v šatnách přezují a neprodleně odchází do určených tříd, kde provedou hygienu rukou. Vyučující žáky usadí tak, aby každý žák seděl v lavici sám. Doprovodu dětí vstup do školní budovy nebude povolen. Při absenci žáka ve škole je zákonný zástupce povinen jeho nepřítomnost omluvit. Pro zájemce z 1. a 2. třídy bude zajištěna odpolední část výuky (družina). Pro žáky bude zajištěno stravování formou teplých obědů, ale je třeba se přihlásit prostřednictvím školních webových stránek nebo u paní vedoucí stravování.

 

Seznam skupin a vyučující:

1.A (1. skupina) p. uč. Valchářová, 1.A (2. skupina) p. as. Kostková, 2.A p. uč. Zlámalová, 2.B p. uč. Novosadová, 3.A p. uč. Grulíková, 3.B p. uč. Trlicová H., 4.A p. uč. Kocurková, 5.A p. uč. Hašová, družina 1. tř. p. Kašparová, družina 2. tř. p. Podešvová               

 

čestné prohlášení ke stažení                   

Autor: Jiří Pokorný, 12.05.2020