menu
TOPlist

Základní škola Hovězí, okres Vsetín

 

Registrační čísla Žádostí o přijetí  k základnímu

vzdělávání ve šk. roce 2016/2017,

kterým bylo rozhodnutím ředitele školy vyhověno.

                                                                                                                                            

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem.

Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená. (Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění, § 183, odst. 2)

 

Datum zveřejnění: 12.2.2016                                                                                                  

        

 

registrační číslo      

 

1

1

přijat/a

2

3

přijat/a

3

4

přijat/a

4

5

přijat/a

5

6

přijat/a

6

11

přijat/a

7

12

přijat/a

8

13

přijat/a

9

14

přijat/a

10

15

přijat/a

11

16

přijat/a

12

17

přijat/a

13

19

přijat/a

14

21

přijat/a

15

22

přijat/a

16

24

přijat/a

17

26

přijat/a

18

27

přijat/a

19

28

přijat/a

20

29

přijat/a

                                                  

Náhradní termín zápisu do 1. třídy je 15.2.2016 nebo po dohodě s ředitelem školy. Žádost o odklad povinné školní docházky je možno podat řediteli školy nejpozději do 31.5.2015. Žádost je nutné doložit zprávou ošetřujícího lékaře a odborného poradenského zařízení. Kontakt na KPPP pracoviště Vsetín je 571411426 nebo 731663193. Rodiče sami žádají o vyšetření školní zralosti.                                                                                                                                         

Veškeré dotazy k zápisu rádi zodpovíme ve škole.                                                                                                                                   

                                                                                  

                          

Autor: Jiří Pokorný, 12.02.2016