menu
TOPlist

Volby do školské rady

 

Vážení rodiče,

  na základě Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) je zřízena na naší škole dle

§ 167 a § 168 školská rada (dále jen ŠR). ŠR zřizuje zřizovatel (Obec Hovězí), který zároveň stanoví počet jejich členů a vydá její volební řád. Třetinu členů  ŠR jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Funkční období členů ŠR je tři roky. (Bližší informace: Sbírka zákonů, ZŠ Hovězí, internet). Poněvadž v současné době ŠR vypršel mandát, je nutné uskutečnit volby za účelem sestavení nové ŠR.

  Na podkladě rozhovorů vedení ZŠ Hovězí a zřizovatele školy bylo předběžně     

 rozhodnuto, že nejvhodnějším termínem k provedení voleb člena ŠR z řad 

 zákonných zástupců bude středa 13.11.2013, kdy na naší škole proběhnou

 tzv. třídní schůzky.

    Na základě dalších jednání zřizovatel sestavil kandidátní listinu, z níž po volbách vzejde člen ŠR za zákonné zástupce žáků pro další tříleté období.

    Kandidáty jsou:

            1. MVDr.Durmon Jiří, Hovězí 580, zvěrolékař; 2. Fojtů Monika, Hovězí 9, asistentka pedagoga, 3. Mgr. Josef Jakubkovič, Hovězí 427, učitel ZŠ; 4. Mgr. Kovář Michal, Hovězí 37, správce počítač. sítě; 5. Šimarová Pavlína, Huslenky 498, zdravotní sestra

                                             

  Volby do ŠR tedy proběhnou ve středu 13.11.2013 v ZŠ  Hovězí před ředitelnou školy, kde bude umístěna volební urna, do níž každý rodič může vhodit jeden volební lístek. Volební lístky obdrží rodiče (voliči) přímo ve škole(u třídních učitelů).

 

          V Hovězí, 4.11.2013

 

Mgr. Jiří Pokorný, ředitel školy

Autor: Jiří Pokorný, 11.11.2013