menu
TOPlist

Vážení rodiče,

v rámci třídních schůzek ve čtvrtek 26.9.2019 proběhnou volby do školské rady za zákonné zástupce. Volební lístky budou k dispozici v nístě voleb před ředitelnou.

                                                                    

  V o l e b n í   l í s t e k

do školské rady ZŠ Hovězí  -  za  zákonné zástupce žáků dne 26.9.2019

 

         1. Řepková Petra, Hovězí 708

 

      2.   Bc. Zádilský Tomáš, Hovězí 582

    

      3.   Ing. Zich Jaroslav, Hovězí 493

    

 

 

 

Rozhodnutím zřizovatele školy (Obec Hovězí) má školská rada 3 členy. Za zákonné zástupce bude zvolena jedna osoba, proto označte jedno z výše uvedených jmen.

Do školské rady bude jmenován kandidát s nejvyšším počtem platných hlasů.

Označte kroužkem nebo křížkem jedno číslo před jménem vybraného kandidáta!!!

Pokud označíte dvě jména a více – je volební lístek neplatný!!!

Pokud neoznačíte nikoho - je  volební lístek neplatný!!!

 

Autor: Jiří Pokorný, 25.09.2019