menu
TOPlist

 

S velkým nasazením se děti pustily do přípravy naší vánoční besídky pro rodiče, prarodiče, sourozence. Ve třídě panovalo vysoké pracovní nasazení a s vervou probíhalo také nacvičování. Naše besídka se skládala ze 3 částí - neonový tanec, který měl u dětí největší úspěch. Velmi se jim líbilo, když ve tmě tancovaly polepeny neonovými tyčinkami. Další částí bylo divadlo, děti si nacvičily vánoční komedii pod názvem " Jak se dala vánočka pojistit proti připálení", autorem je Zdeněk Malinský. Poslední části byla společná vánoční píseň, kdy děti nastoupily za svitu svíček, které umocnily příjemnou vánoční atmosféru. Zazpívaly vánoční píseň "Vánoce na míru" od Ewy Farné.  Děti si zaslouží velkou pochvalu za nadšení, které je provázelo celým nácvikem, výroby kulis a celé přípravy. Velmi nás potěšil hojný počet rodičů a ostatních rodinných příslušníků. Všem také patří velké poděkování za pomoc na přípravě celé besídky.

Autor: Radka Grulíková, 07.01.2020