menu
TOPlist

Základní  škola  Hovězí,  okres  Vsetín

 

 

Příkaz ředitele školy č. 1/2016-17

 

 

Úprava stravovacích normativů a stravného.

 

 

   Na základě zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 107/2005 ze dne 25.2.2005 a současných relací

potravin stanovuji s účinností od 4.9.2017 nové finanční normativy na nákup potravin a nové ceny za 1 oběd podle jednotlivých kategorií ve školní jídelně ZŠ Hovězí.

 

Kategorie 1: strávníci od 7 do 10 let                     

 poplatek za potraviny na 1 oběd –       23,- Kč

 

Kategorie 2: strávníci od 11 do 14 let                   

poplatek za potraviny na 1 oběd –       25,- Kč

 

Kategorie 3: strávníci od 15 a více let                 

  poplatek za potraviny na 1 oběd –        27,- Kč

 

Kategorie 4: zaměstnanci                                      

poplatek za potraviny na 1 oběd –        28,- Kč

 

Kategorie 5: cizí strávníci                                      

poplatek za potraviny na 1 oběd –        28,- Kč

 

Poznámka: V případě, že žák dovrší ve školním roce vyšší kategorie, je bez ohledu na třídu, kterou navštěvuje přeřazen do této kategorie.

Zaměstnanci ZŠ Hovězí obdrží z FKSP příspěvek na 1 oběd dle Příkazu ředitele školy č. 1/2010-11.

 

 

V Hovězí, dne 24. 8. 2017

 

 

                                                                                                        Jiří Pokorný

                                                                                                        ředitel školy 

Autor: Jiří Pokorný, 24.08.2017