menu
TOPlist

Český jazyk

 

Samostudium  - Přechodníky, Příslovce, Předložky, Spojky, Částice, Citoslovce
učebnice str. 50-55
Do sešitu opsat definice přechodníků a neohebných slovních druhů ( zelené rámečky). 
Vypracovat úkoly v pracovním sešitě str. 17,18,19.
 
Literatura
 
Samostudium - čítanka str. 11 Literatura  SSSR A. I. Solženicyn
                            čítanka str. 12 Literatura Itálie   A. Moravia, U. Eco
                            čítanka str. 13-16 Literatura USA  W. Styron, J. Heller, J. Kerouac, R. Bradbury
Do sešitu si připravit zápis autor, stručný životopis, významná díla a stručně zapsat děj díla.
Pracovní sešit strana 8,9,11,13,16.
 
Po návratu do školy  bude test na zájmena a číslovky. Také bude napsán 4. kontrolní diktát.
Samostudium příprava na přijímací zkoušky - Scio, Cermat, starší testy na internetu či v zakoupených publikacích.
 
 
Dějepis
 
Samostudium Protektorát - učebnice strana 76-82.
Do sešitu nalepit a doplnit vynechaný zápis, byl rozdán v úterý . 
Čechoslováci v boji - učebnice strana 83-84. 
Udělat stručný zápis do sešitu ( zvýrazněné pojmy).
 
Po příchodu do školy bude test na druhou světovou válku: obrat ve druhé světové válce, vylodění v Normandii, ukončení války v Evropě a Tichomoří.
 
 
Fyzika
Pracovní sešit strany 14 a 15 - doplnit celé strany.
 
Učivo: Vedení elektrického proudu v polovodičích (učebnice str.60)
Zapsat si , co to jsou polovodiče ( vyhledej si na internetu).
Nastudovat a zapsat do sešitu:
učebnice str. 60 - 64  Jak lze změnit odpor polovodičů? Zapsat si polovodičové součástky termistor a fotorezistor (schematická značka, z čeho se vyrábějí a jejich použití).
Učebnice strana 65, 66 nastudovat a zapsat polovodiče typu P a N ( jak vznikají, čím je způsobena vodivost daného typu polovodiče, z čeho se vyrábějí) . Zakreslit obrázek 4.7 strana 66.
Učebnice str. 64 otázky a úlohy - ústně.
 

Zeměpis

napsat poznámky a naučit
1. Plzeňský jkraj
2. Karlovarský kraj
 
Přírodopis
Zápisy vytisknout, doplnit úkoly.
Pokud není možnost tisku, přepíší.
 
 
Chemie
Posílám materiály ke studiu. Máme komunikační skupinu, tak tam budeme v kontaktu,průběžně budu posílat zadání a vy je budete vypracované přeposílat buď do skupiny nebo na pracovní email.
Podrobnosti si dohodneme aktuálně.
 

Německý jazyk - p.uč. Kapaníková

  1. pracovní sešit str. 24, ad. 1., 2. 3. - opakování gramatických jevů 2. lekce - ústně
  2. pracovní sešit str. 23, cv. 12a) - písemně
  3. pracovní sešit str. 23, cv. 13 - písemně dokončit poslední 2 řádky ve cvičení
  4. pracovní sešit str. 23, cv. 14 - písemně
  5. pracovní sešit str. 25 - opakovací test 2. lekce - 1. část: cv. 2, 3, 4 -písemně
       Kontrola zadané práce bude provedena po návratu do výuky ve škole.
 

anglicky jazyk - p.uč. Nohálová

1.napsat slovíčka 4d,culture,English across...
dokončit referáty o Londýně
2.příprava prezentací
3.The Big Apple učeb.str.52 udělat výtah do sešitu
4.prac.sešit str.40až43
 
 

Angličtina – p.uč. Ilichmanová

1. Napsat slovíčka 4B, 4C, 4D, Culture, English across the curriculum, Song

2. V pracovním sešitě udělat tato cvičení: 2/36, 3/37, 4/37, 1/42, 2/42, 3/42

3.  V učebnici: - procvičit orientaci ve městě: cvičení 5/47

                          - str. 52 Culture – práce s textem The Big Apple (přečíst, vypracovat všechna cvičení do sešitu English písemně, kde je potřeba odpovídat celou větou, odpovědět celou větou), poté vypracovat myšlenkovou mapu. Po nástupu do školy budu zkoušet formou vyprávění

                           - str. 53 text History: the plague – práce s textem (přečíst text, vypracovat všechna cvičení do sešitu English písemně, kde je potřeba odpovídat celou větou, odpovědět)

                           - str. 54 Revision – vypracovat cvičení 1/54 a 3/54 do sešitu English

                           - str 48 The tailor of Swaffham, práce s textem (přečíst, přeložit – ne písemně) + vypracovat cvičení 2/49 do sešitu English

4. Opsat do sešitu English tyto zápisy učiva: Neurčitá zájmena, Present perfect, Present perfect, past simple, Rozkazovací způsob

 

NJ - p.uč. Hromadová

napsat,naučit slovíčka celé třetí lekce
písemně do šk. sešitu 
uč. str.28/1 překlad
28/2
29/5,4
30/6,7
 

Matematika

 

1.) Zopakujte si, co víte o Pythagorově větě, víte, že nás to poslední dobu provází všude. Doporučuju si projít dole v přílohách M1 a M2 - dobrovolné, ale mnohým pomůže.
2.) Kdo náhodou nebyl poslední dobu ve škole, zprostředkovávám zápisy z posledních hodin. Dole v přílohách M3 a M4, v M3 je zadán úkol - kdo mi nedonesl ještě model kužele.
3.) V příloze M5 je zápis o kouli, styl na který jste zvyklí - povinně opsat do školního sešitu, co je ve fialových rámečcích, pokuste se přijít na to, co je zamýšleno při určování vzorce objemu koule přes jehlan.
4.) V příloze M6 - jehlan, kužel, koule - je samostatný úkol - vypracujte normálně do školního sešitu, budu kontrolovat po příchodu do školy, kdo bude mít problém s výpočtem, ozvěte se
5.) Firma scio zprostředkovává testy matematiky, udělal jsem vám přístup - využijte toho, že je to zdarma - hesla vám zasílám soukromě a já uvidím, kdo toho kolik udělal a jakým způsobem. Témat je tam hodně, klidně si piště, co byste chtěli vyzkoušet, prozatím tam máte 4 testy, budeme přidávat postupně.
Přihlášení probíhá na webu www.sciodat.cz
Ke komu se nedostanou přístupové údaje během dneška, neváhejte kontaktovat: sramek.ondrej@zshovezi.cz
 
 
 

 Povolání a finance

Práce s učebnicí.

Nastudovat str.21-28. Do sešitu vytvořit stručný zápis.

Práce s pracovním sešitem.

Vypracovat úkoly na str. 25-32.

 

 

Tělocvik

Denně 20 kliků, 20 dřepů, 20 sklapovaček (nebo 30s plank) a to vše s otevřeným oknem a tvařte se u toho radostně Smějící se