menu
TOPlist

Český jazyk 

 
Všechny úkoly, zápisy, cvičení jsou posílány denně přes messenger žákům, kteří vyhotoví úkoly a posílají zpět ke kontrole.
Online výuka přes messenger probíhá denně od 9.00.
 
Žáci si průběžně budou číst své vybrané knihy na referáty, mohou i zadarmo na e-knihách.
 
Další procvičování na internetových stránkách:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj2.php    ----7. ročník - větné členy
https://www.umimecesky.cz/

 Matematika

Do sešitu vyřešit z učebnice str.29 / příklady 2,3,4

                                                   str.30 / příklady 5 - 11

prostudovat typový příklad na str.31

vyřešit str.31 / příklad 12

               str.32 / příklady 13,14

prostudovat typové příklady na str.32, 33, 34  -  využít vztahu s = v · t

vyřešit str.34 / příklady 1, 2, 3

              str.35  / příklad 4

              str.36 / příklady 5 - 8

prostudovat typové příklady na str.37, 38

vyřešit str.38 / příklad 1

str.39 / příklad 2

prostudovat typové příklady na str. 39, 40, 41

vyřešit str.41 / příklady 3, 4

              str.42 / příklady 5 - 10

 

Přírodopis, chemie

Přírodopis,chemie
Udělejte si zápisy podle předlohy, obrázky klidně stáhněte z netu nebo překreslete, ty, které nejsou složité. Zkoušet vás budu průběžně přes naši skupinu. Doufám, že bude už vytvořena.
V chemii budeme procvičovat vzorce, opět pomocí skupiny.
Na netu, když si zadáte vzorce anorganických sloučenin, je tam řada online testů i s vyhodnocením.
1.etnická antropologie
2.nervová soustava
3.mícha

 

Dějepis

Samostudium

Romantismus – prostudovat text v učebnici na straně 50, opsat si z příslušného souboru zápis do sešitu, podtrhat důležité pojmy)

Průmyslová revoluce – prostudovat text v učebnici na straně 52-57, doplnit vynechaný zápis, byl rozdán v úterý ve škole, nalepit do sešitu.

Habsburská monarchie v 1. polovině 19. století – prostudovat text v učebnici, z příslušného souboru napsat zápis do sešitu, podtrhat důležité pojmy.

Po příchodu do školy bude test – kapitoly Napoleon Bonaparte a Vídeňský kongres.

 

Fyzika

Učebnice str. 48 - 52 doplnit do sešitu k danému zápisu , co jsou tepelné vodiče a tepelné izolanty i konkrétní příklady.
Ústně si připravit otázky a úlohy str. 52.
Přečíst a zapsat do sešitu učivo Tepelná výměna prouděním  (učebnice str. 64 -67), a učivo Tepelné záření (učebnice str. 68 - 70).
Pracovní sešit  doplnit celé strany 14 a 15.
 

Anglický jazyk

1.napsat slovíčka English across..,your project
2.přečíst a přeložit text Animal migrations učeb.str.17
3.napsat do sešitu cv.2c str.17 a cv.1 str.18
4.prac.sešit str.12 a 13 dokončit
 

Německý jazyk

  1. pracovní sešit str. 67 zapsat a naučit se 1. část slovní zásoby 7. lekce (halb - der Dezember)
  2. učebnice str. 69, cv. 3 - nastudovat a znalosti potom využít pro vypracování dalších úkolů
  3. učebnice str. 69, cv. 5 - procvičovat si ústně
  4. pracovní sešit str. 60, cv. 5 - písemně
  5. pracovní sešit str. 62, cv. 12, 13, 14 - písemně

    Kontrola zadané práce bude provedena po návratu do výuky ve škole.

Zeměpis

dopsat poznámky a naučit - 
1.Malé státy Evropy, str.62-64
2. Východní Evropa, str.65-72
 

Informatika

Dobrovolný úkol, pěkně zpracované prezentace budou ohodnoceny za 1.

Na 8 – 10 snímků v powerpointu (popř. impress – programového balíku openoffice) zpracovat téma o své obci (Hovězí, Huslenky, Zděchov,…).

Pro zájemce – openoffice je volně ke stažení na tomto odkazu:

https://www.openoffice.cz/stahnout/openoffice-org

 

Povolání a finance

Nastudovat zaslaný text.

Do sešitu si zpracujte výtah pro kapitoly PRACOVNÍ PROSTŘEDKY a OBJEKTY A PRODUKTY PRÁCE.

Zpracujte a vyplňte VŠECHNY TABULKY v zaslané části učebnice.

 

 

 

Hudební výchova


Dodívat se na muzikál V peřině  a napsat recenzi na papír min. na A5. Pomoci jim může portál ČSFD - hodnocení.