menu
TOPlist

Český jazyk 

 
Všechny úkoly, zápisy, cvičení jsou posílány přes messenger žákům, kteří vyhotoví úkoly a posílají zpět ke kontrole.
 
Online výuka přes messenger probíhá denně od 9.00.
 
Další procvičování na internetových stránkách:
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj2.php
 
 
   
https://www.umimecesky.cz/
 
Žáci si průběžně budou číst své vybrané knihy na referáty, mohou i zadarmo na e-knihách.
 
 

Hudební výchova

 
Dodívat se na muzikál V peřině  a napsat recenzi na papír min. na A5. Pomoci jim může portál ČSFD - hodnocení.
 

 

DĚJEPIS

Dodělat pracovní list Národní obrození (odpovídat do sešitu celými větami podle učebnice strana 41-44) a Klasicismus (odpovídat do sešitu celými větami podle učebnice strana 49).

Samostudium

Romantismus – prostudovat text v učebnici na straně 50, opsat si z příslušného souboru zápis do sešitu, podtrhat důležité pojmy)

Průmyslová revoluce – prostudovat text v učebnici na straně 52-57, doplnit vynechaný zápis, byl rozdán v úterý ve škole, nalepit do sešitu.

Habsburská monarchie v 1. polovině 19. století – prostudovat text v učebnici, z příslušného souboru napsat zápis do sešitu, podtrhat důležité pojmy.

Po příchodu do školy bude test – kapitoly Napoleon Bonaparte a Vídeňský kongres.

Fyzika

 
Učebnice str. 48 - 52 doplnit do sešitu k danému zápisu , co jsou tepelné vodiče a tepelné izolanty i konkrétní příklady.
Ústně si připravit otázky a úlohy str. 52.
Přečíst a zapsat do sešitu učivo Tepelná výměna prouděním  (učebnice str. 64 -67), a učivo Tepelné záření (učebnice str. 68 - 70).
Pracovní sešit  doplnit celé strany 14 a 15.
 
 

Angličtina 

 

 1. Napsat slovíčka: 2B, 2C, 2D, Culture, English across the curriculum, Song
 2. Pracovní sešit: všechna cvičení na straně 14 a straně 15
 3. V učenici vypracovat: cvičení 4/21, 5/21 – napsat do sešitu English

                                         cvičení 6/21 napsat otázky a odpovědi celou větou do sešitu English

                                          cvičení 7/21 vypracuj své názory (tzn.nebudeš odpovídat jednou větou, ale napíšeš svou úvahu) POŠLEŠ NA MŮJ PRACOVNÍ MAIL do pátku 20.3.2020
 4. Práce s texty: str. 28 – Transport – přečteš, přeložíš a vypracuješ všechna cvičení, do sešitu English

                           Str. 29 – Science: the solar systém – přečteš, přeložíš a vypracuješ všechna cvičení písemně do sešitu English, vypracuješ myšlenkovou mapu
 5. Zápis učiva do sešitu English: přepiš Future tenses, using
 6. Čtěte a překládejte z časopisů

 

Informatika

 

Dobrovolný úkol, pěkně zpracované prezentace budou ohodnoceny za 1.

 

Na 8 – 10 snímků v powerpointu (popř. impress – programového balíku openoffice) zpracovat téma o své obci (Hovězí, Huslenky, Zděchov,…).

 

Pro zájemce – openoffice je volně ke stažení na tomto odkazu:

 

https://www.openoffice.cz/stahnout/openoffice-org

 

 Zeměpis

 dopsat poznámky a naučit - 
1.Malé státy Evropy, str.62-64
2. Východní Evropa, str.65-72
 

Němčina

 

dopsat, doučit všechna slovíčka 7. lekce
opakování číslovek
 

Matematika

Do sešitu vyřešit z učebnice :

str.30 /  příklady 8 - 11

str.31 / prostudovat typový příklad

str.31 / příklad 12

str.32 / příklady 13,14

prostudovat typové příklady na str.32, 33, 34  -  využít vztahu s = v · t

vyřešit str.34 / příklady 1, 2, 3

              str.35  / příklad 4

              str.36 / příklady 5 - 8

prostudovat typové příklady na str.37, 38

vyřešit str.38 / příklad 1

              str.39 / příklad 2

prostudovat typové příklady na str. 39, 40, 41

vyřešit str.41 / příklady 3, 4

              str.42 / příklady 5 - 10

Přírodopis, chemie

 Udělejte si zápisy podle předlohy, obrázky klidně stáhněte z netu nebo překreslete, ty, které nejsou složité. Zkoušet vás budu průběžně přes naši skupinu. 

 

V chemii budeme procvičovat vzorce, opět pomocí skupiny.

 

Na netu, když si zadáte vzorce anorganických sloučenin, je tam řada online testů i s vyhodnocením.

 

1.etnická antropologie

 

2.nervová soustava

 

3.mícha

 

 Povolání a finance

 

Nastudovat zaslaný text.

Do sešitu si zpracujte výtah pro kapitoly PRACOVNÍ PROSTŘEDKY a OBJEKTY A PRODUKTY PRÁCE.

Zpracujte a vyplňte VŠECHNY TABULKY  v zaslané části učebnice.