menu
TOPlist

anglicky jazyk - p.uč.Nohálová

 
1.napsat slovicka 4c,4d English across..
2.přečíst a přeložit text učeb.str.52 doplnit do sešitu tabulku
3.přečíst a přeložit text učeb.str.53
do sešitu doplnit cv.4 str.53
4.nastudovat:Meals,Stone Soup
 

Dějepis

Samostudium – kapitoly z učebnice

Václav IV. – učebnice strana 61-63

Jan Hus – učebnice strana 76

Husitské války učebnice strana 77-81

Do sešitu nalepit a doplnit vynechaný zápis, rozdán v úterý ve škole.

Po příchodu do školy bude test na Přemysl Otakar II., Václav II., Václav III., Jan Lucemburský.

 

Český jazyk

Český jazyk mluvnice
 1. Opakování ústní - učebnice str. 37- 42
 2. Písemné vypracování na volný list papíru -  učebnice str.37 cv. 4
 3.                                                                              uč.str.38 cv. 10 a
 4.                                                                              uč.str.42 cv. 11 c, d, e, f, g, h, i, j
 
Literární výchova
 
       1. Do sešitu zápis : Jan Neruda / viz Wikipedie/
       2. Vypracovat v PS str. 20, 21
 

Fyzika

 
Učebnice str. 76 - 82  Do sešitu udělat zápis - vypsat příklady užití páky a k tomu přidat obrázky. Z učebnice na straně 78 zapsat řešený příklad a písemně vypracovat z učebnice na str. 80 úlohu 1a, b (obrázky 1.90 + výpočty).
Pracovní sešit str. 23 -  doplnit celá strana.
 
Hudební výchova
 
Žáci se dodívají na muzikál Rebelové, který je dostupný na Youtube.com a napíší si krátké poznámky - postavy, děj, prostředí, hudba - spojení s dějem
 

Zeměpis

zapsat poznámky a naučit
1, podnebí Asie, str.-76-77
2. Přírodní krajiny 
str.78-79
3. Kultura a obyv. 80-81
 
 
Přírodopis
 
Vypracujte si zápisy podle předloh:
kapradiny
přesličky,plavuně
nahosemenné
A procvičte pomocí pracovního listu
 
 

Angličtina - p.uč. Ilichmanová

 

 1. Napsat slovíčka: 4C, 4D, Culture, English across the curriculum, Revision, Your project, 5A
 2. Opsat si učivo do sešitu English: Some, any, Vyjadřování množství
 3. Str.46 – práce s textem Stone soup – naučit se číst, porozumět textu, sledovat použití „some, any“
 4. Str. 52 – práce s textem Meals and times – přečíst, vypracovat cvičení k textu 1/52, 2/52, 3/52 písemně do sešitu English
 5. Str. 53 – práce s textem Geography: food from around the world – přečíst , vypracovat všechna cvičení písemně do sešitu English 1/53, 2/53, 3/53, 4/53, 5a/53, vypracovat myšlenkovou mapu
 6. Vypracovat project na téma Food: popsat, co lidé obvykle v naší zemi jí, kdy obvykle jí, kde nakupují potraviny
 7. V pracovním sešitě vypracovat: cvičení 3/36, 4/37, 5/37, 6/37
 8. Opsat si do sešitu toto učivo: Some,any, Vyjadřování množství

Nj - p.uč. Hromadová

3.lekce, dopsat a doučit všechna slovíčka
 
 

NJ - p.uč. Kapaníková

 1. pracovní sešit str. 25 - zapsat a naučit 2. část slovní zásoby 2. lekce ( gross - weiter)
 2. pracovní sešit str. 19, cv. 8 - písemně 
 3. pracovní sešit str. 20, cv. 13 - písemně
 4. učebnice str. 29, cv. 10 - písemně přepsat věty a přeložit písemně do jazyka českého, do školního sešitu

Matematika

Dětem byly vytvořeny profily na webu sciodat.cz a poslány hesly přes messenger. Na Sciodatu jim jsou zpřístupněny už teď nějaké testy a budou po komunikaci s dětmi přidány další. Ke komu se nedostanou přístupové údaje, neváhejte kontaktovat: sramek.ondrej@zshovezi.cz