menu
TOPlist

Zdravím Vás všechny, děti i rodiče. V případě potřeby cokoliv zkonzultovat nás nebojte kontaktovat emailem uvedeným v kontaktech školy.

Můj email pro rychlejší orientaci zde: sramek.ondrej@zshovezi.cz

Ať se Vám daří.

 

 

 Zeměpis

Z dopsat poznámky a naučit str. 80-90. Úst. opakovat otázky 93-94
 

Anglický jazyk

 
1.napsat slovíčka 6c
2.přečíst a přeložit text uč.str.68
3.cv.2 str.68 uč. doplnit do šk. sešitu
4.prac.sešit cv.1,3,4str.56,57
 
Fyzika
Učivo - Měření hmotnosti tělesa (učebnice str. 80 - 86). 
Zápis:
Hmotnost je fyzikální veličina. Značka hmotnosti - m, základní jednotka hmotnosti je kilogram - kg.
Další jednotky hmotnosti : gram - g, miligram - mg, tuna - t.
Z učebnice na str. 80 zapsat převodní vztahy mezi jednotkami hmotnosti - žlutý rámeček.
Mezinárodní prototyp kilogramu - poznámka str. 80.
 
Do sešitu písemně vypracovat : učebnice str.80/ úloha 1 - převody jednotek, str.81/ úloha 2, úloha 3.
Ostatní otázky a úlohy si udělat ústně.
 
Učivo - Měření hmotnosti pevných látek a kapalin 
Přečíst po str. 85
Zápis:
K měření hmotnosti se používají váhy. 
Druhy vah - zapsat, které znáte
Rovnoramenné váhy - prohlédnout v učebnici obr. 2.21 a zapsat žlutý rámeček str. 84.
Ústně si projít otázky a úlohy str.85, 86.
Pracovní sešit str. 31 - doplnit.

DĚJEPIS

Samostudium

Prostudovat si kapitolu Archaické období učebnice strana 79-83

Opsat si předpřipravený zápis do sešitu a doplnit vynechané pojmy.

Dokreslit si k zápisu vybraný obrázek ze strany 79-83

 Přečíst si kapitolu Klasické období učebnice strana 83-86

 

Hudební výchova
 
Žáci se dodívají na muzikál Šakalí léta, který je dostupný na Youtube.com a napíší si krátké poznámky - postavy, děj, prostředí, hudba - spojení s dějem

Český jazyk

Český jazyk mluvnice  
Opakování ústní - podstatná jména - učebnice str. 17- 31
                              - přídavná jména - učebnice str. 32- 33
Písemně vypracovat na volný list papíru - učebnice str. 22 cv. 2 a, b, c, d, e, f
                                                                        - učebnice str. 34 cv. 3 a, b, e
Kontrola po 14 dnech.
 
 
Literární výchova
František Nepil - zapsat do sešitu základní informace / viz Wikipedie /
Vypracovat úkoly v PS str.38.
Kontrola po 14 dnech.
 
Přírodopis
Nejprve zapište mořské kroužkovce, poté členovce, poslední trilobity a klepítkatce.
Vypracujte v pracovním sešitě úkoly k daným tématům.
Klidně si zápisy vytiskněte a vlepte do vašich sešitů, pokud tuto možnost nemáte, tak budete přepisovat a překreslovat.
Důkladně pročtěte texty v učebnici a udělejte všechny otázky za texty, písemně do sešitu z druhé strany.
 
 
Matematika
 
1.) Zkontrolovat si, jestli máte všechny zápisky z posledních hodin - násobek, Dělitel, úhel - jsou k dispozici v přílohách dole - M1, M2
 
2.) Do školního sešitu vypracovat úlohy z přílohy M3, vše je na zopakování, zkontroluji po příchodu do školy, snažte se toho vypracovat co nejvíce, ale pokud si opravdu nebudete vědět rady (pouze s těžšími úkoly) doděláme ve škole
 
3.) Rodičům, kteří mi zprostředkovali své emaily byl zaslán email s přístupovými údaji k online testům na portálu sciodat.cz, firma scio v souvislosti s touto situací zřístupnila jinak placené testy zdarma, je tam velká výhoda, že můžu děti online kontrolovat, momentálně jsem jich zpřístupnil 5 a lze navyšovat, podle míry a úrovně vyplňování. Ke komu se nedostaly přístupové údaje, neváhejte mne kontaktovat.