menu
TOPlist

Český jazyk

Uvedená práce je zadána na 14 dní.

Procvičit a dodělat přídavná jména tvrdá a měkká.

Pracovat učebnici strana 97-100, do sešitu dodělat cvičení 3/strana 97 podobně jako jsme si ho začali dělat ve škole.

Do sešitu vypracovat písemně:

cvičení 2/str. 98 (odůvodňovat si vzory mladý, jarní jako jsme se učili ve škole).                                    cvičení 8/ strana 99

cvičení 13,14/ strana 100

Ostatní cvičení z těchto stran si projít ústně, doplňovací cvičení vyplnit na fólii.  

Pracovní sešit strana 48-49 (vyfotit na mobilní telefon a poslat ke kontrole na mail během příštího týdne, pokud zvládnete hasova.jana@zshovezi.cz)      

Poznámka ke cvičení 7/ strana 49

U přídavných jmen, která tvoříme z podstatných jmen a ta jsou zakončena na souhlásku n ( ráno, kámen, koleno, týden) pomocí přípony ní/ný, píšeme v přídavných jménech nn  (ranní, kamenný, kolenní, telefonní)

Výjimku tvoří přídavná jména odvozená od názvů zvířat, tam píšeme jedno n ( vraní, klokaní, sloní, jelení) !!!!!

Čtení

Čítanka strana 98-107, přečíst si pět ukázek a do sešitu čtení poznačit autora a název ukázky. Ke dvěma vybraným ukázkám nakreslit obrázky.    

Nadále pokračovat ve čtení a zapisovat do deníčku čtení, také si zapsat už alespoň první zápis knihy do čtenářského deníku.

Je možnost si procvičovat přídavná jména nebo podstatná jména.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-list-cesky-jazyk

 

Matematika

Vypracovat do školního sešitu

Učebnice strana 80/ úloha 32(psát jen výsledky)

                              80/ 33,34

                               80/ 35 i zkoušky daných úloh

                               81/ 37

Opakovat dělení 10,100,1000,10 000

Zapsat do sešitu růžově psané příklady.

Vypracovat do školního sešitu.

Učebnice strana 81/ úloha 40 psát jen výsledky

                              82/ 42,43

                              82/ úloha 45,46,47

 

Angličtina

Napsat a naučit se slovíčka do konce 3. lekce, napsat také 4. lekci.

Učebnice strana 35/ cvičení 4 písemně do sešitu

                              36/ přečíst

                              37/ 1 překreslit postavu do sešitu a popsat

                              38/ 1,2,3,4 písemně do sešitu

Pracovní sešit strana 29-31

 

Vlastivěda

Opakování strana 46-47.

Kontrolní otázky z učebnice 5. ročník strana 50-51

 

Přírodověda

Pracovat s učebnicí str.49-52

Pracovní sešit str.30-32

 

Zadání zápisů je možné vytisknout a vlepit do sešitu, pokud tato možnost není, tak je nutné přepsat do sešitu a obrázky překreslit. Žáci budou umět popisovat jednotlivé části zadaných orgánových soustav a znát význam daných soustav.

 

Tělocvik

Denně si otevřít na 5 minut okno, udělat 10 dřepů, 10 sklapovaček, 5 kliků, 5 angličanů a tvářit se u toho radostněUsmívající se