menu
TOPlist

Domácí příprava do 25. 3. 2020

 

Český jazyk

Opakovat

- slovní druhy (přehled v příloze)

- skloňování podstatných jmen- rod, číslo a pád (přehled v příloze)

- dokončit PS – str.68/ cv. 2

 

Naučit vyjmenovaná slova po P

- uč. str. 73 – 77

- vystřihnout, nalepit, vybarvit vyjmenovaná slova po P (příloha) do sešitu (Vyjmenovaná slova) a dopsat k nim slova příbuzná z učebnice (stejně jako u vyjmenovaných slov po B, L, M)

- doplnit PS – str. 47, 48, 49, 50, 51

 

Matematika

- nakopírované pracovní listy ukazují postup při výpočtech v pracovním sešitě a zároveň slouží k procvičování učiva, (propočítat ústně jednotlivá cvičení)

- doplnit PS – str. 21, 22, 23, 24

  Geometrie – procvičovat rýsování kružnice

                    PS – str. 42

- opakování násobilky (například - https://www.umimematiku.cz/rozhodovacka-mala-nasobilka-2-uroven/407 )

 

Prvouka

Učivo – Vzduch a půda (uč. str. 52)

            Světlo a teplo (uč. str. 53)

- doplnit PS – str. 42/ cv. 5

                          43/ dokončit

                          44/ cv. 1, 2, 3, 5

                          45/ cv. 1, 2, 3

                          46/ celá

Čtení

- každý den číst

- společná četba –  Miloš Macourek

                            Mach a Šebestová  ve škole - kapitola 4. - str. 67, kapitola 5. – str. 84

  + doplnit zápisy (5. kapitola v příloze) a obrázky do sešitu

                                                                                      

- číst vlastní knihu (do konce měsíce května referát)  

                                     

Psaní 

Písanka – napsat str. 11, 12, 13, 17  

 

Anglický jazyk - p.uč. Jarošková

 Opakování učiva v učebnici str. 2-31.

Hlasitě číst texty v učebnici. (Kde si nejste jistí výslovností používejte slovníček v AB str. 101 – 102, popřípadě Google překladač s hlasitou výslovností)

Opakovat a znát slovíčka lekcí 1-4.

Naučit se opisem slovíčka 5. lekce. (Znát je a umět je správně napsat.)

 

Do sešitu přeložit:

 Ahoj! Já jsem Petr.

Jak se jmenuješ?

Moje jméno je Tom. Jak se máš, Tome?

Mám se dobře, děkuji ti.

A kdo je toto?

To je můj pes Brok. On je můj kamarád.

Máš rád psy?

Ano, mám rád psy. A mám rád kočky také. 

Moje kamarádka je má kočka Sněhová vločka.

Ona je velká a bílá.

Ukaž mi tvou kočku, prosím.

Tady ona je.

Sněhová vločka je opravdu velká.

Mám rád tvou kočku.

 

Používejte webovou stránku www.oup.com/elt/happystreet pro procvičování probraného učiva a upevňování výslovnosti.

   

 

 

Zdravíme všechny děti  :-) 

 

                               Helena Trlicová a Jana Kostková

 

Pokud budete něco potřebovat, napište na můj pracovní email:  trlicova.helena@zshovezi.cz