menu
TOPlist

Domácí příprava pro žáky 2. B

(úkoly do středy 25. 3. 2020)

 

Matematika

 

Opakovat:

  • sčítání a odčítání dvojciferných čísel
  • sčítání a odčítání s přechodem přes základ 10
  • procvičovat rýsování a porovnávání úseček

Pracovní sešit: strana 29 - 33, strana 73 a 74

 

Český jazyk

 

Procvičovat:

  • dělení souhlásek
  • psaní y/ý po tvrdých souhláskách
  • psaní i/í po měkkých souhláskách
  • psaní souhlásek uvnitř a na konci slov

Učebnice: strana 75 - 80 (vybraná cvičení doplnit na fólii, případně ústně)

 

Pracovní sešit: strana 8 - 12

 

Čtení

 

Procvičovat každý den čtení nahlas.

 

Čítanka: strana 98 - 105

 

Dále pokračovat ve čtení vlastní libovolné knihy a vytvořit zápis knihy do čtenářského deníku.

                                     

Psaní 

 

Procvičovat psaní slov, vět a přepis krátkých textů.

 

Písanka: strana 12 - 15

   

Prvouka

 

Pracovat s učebnicí a pracovním sešitem.

 

Učebnice: strana 46 - 48

 

Pracovní sešit: strana 46 - 48

 

Anglický jazyk

 

Opakovat probrané učivo a slovíčka.

 

Učebnice strana 4 - 19

 

CD v pracovním sešitě 1 - 6

 

Opakovat a znát slovíčka z lekce 1 a lekce 2. Najdete je v pracovním sešitu na str. 73 ( Unit1, Unit2).

 

S výslovností a poslechem vám může pomoci GOOGLE PŘEKLADAČ.

 

Velmi vhodné je umožnit dětem přístup na webové stránky vlepené do pracovních sešitů na obalu.

 

www.oup.com/elt/happyhouse/student

 

Zde si přímo procvičují a opakují slovní zásobu probraných lekcí.

 

Na internetu můžete využít i jiné stránky pro děti zaměřené hravou formou na procvičování poslechových dovedností.

 

Např: www.umimeanglicky.cz

 

 

Přeji Vám pevné zdraví a hodně úspěchů v domácí přípravě.

 

 

Eva Novosadová, tř. učitelka