menu
TOPlist

 

Domácí příprava do středy 25.3.2020

 

Zadané úkoly v deníčku ( z úterý 10.3.)

Čj – str.4

Počítáme zpaměti – str.15

Písanka - str.7,10,11

Malá čítankaod str.108

(Ma – str. 5 – 24) – dobrovolné

 

Další domácí práce

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit – str. 5

Procvičujte v zájmu dítěte přepisy na papír nebo do sešitu – můžou přepisovat cvičení z 1. dílu.

Občas jim dejte diktát – inspirace v 1.dílu PS.

Opakovat si tvrdé a měkké souhlásky podle pomůcky.

 

ČTENÍ

Číst každý den alespoň jednu stránkuMalé čítanky nahlas ( jako v běžném školním týdnu).

Tiché čtení – doporučuji každý den ( z jiné knížky)

 

PSANÍ

Písanka – str.9, 12-18

Doporučuji každý pracovní den pečlivě vypracovat 1 stránku v Písance

 

MATEMATIKA

Pracovní sešit – str. 25-30

Počítáme zpaměti – str.16

 

ANGLICKÝ JAZYK

Opakovat probrané učivo a slovíčka učebnice str.4 - 19.

CD - (1-6)

Znalost slovíček - pracovní sešit (AB) str.73, UNIT 1, UNIT 2

Používat webové stránky vlepené do AB na začátku (deníček - info září)

www.oup.com/elt/happyhouse

www.umimeanglicky.cz

                

Uvedená práce v jednotlivých předmětech je do 25.3., doporučuji rozvrhnout na každý pracovní den.

Pokud některým cvičením děti nerozumí, vynechejte je, vrátíme se k nim ve škole.

Na internetu najdete i další možnosti procvičování, občas se podívejte sem do složky 2.A, vložím vám průběžně

nějaké náměty, přílohy, nebo webové adresy.

 

Všechny vás zdravím, dětem posílá pozdrav také Zvoneček, Amálka a Míp. Usmívající se