menu
TOPlist

 

Domácí příprava do středy 25.3. 2020

 

ČESKÝ JAZYK

ČTENÍ – SLABIKÁŘ

-   procvičování čtení písmen „ H,h “ ( str. 54, 55, 56,57)

-   nové písmeno „ B,b“ ( str. 58, 59, 60)

Prosím, aby děti četly pravidelně a nahlas.

Složitější slova si můžou poskládat z písmen skládací abecedy.

Může se využít i čtení z Pracovního sešitu ke Slabikáři (děti mají sešit doma).

 

PSANÍ – PÍSANKA

    procvičování malého psacího „ r“ ( str. 4, 5)

-   nácvik nového písmene, velké psací „ R“ ( str. 6,7,8)

-   nácvik dvojhlásek „ au, Au, ou, Ou“ ( str. 9, 10)

Složitější slova je vhodné dopředu nacvičit na tabulku, cvičný papír..

 

MATEMATIKA – PRACOVNÍ SEŠIT

     procvičování psaní čísla 10 ( str. 19)

-    počítání do 10 ( rozklady, porovnávání, sčítání a odčítání)

     str. 20, 21, 22, 23, 24

 

MATEMATIKA – POČETNÍK

-   procvičování ( str. 8, 9, 10, 11, 12 )

  

PRVOUKA – PRACOVNÍ SEŠIT

MOJE VLAST – str. 34

DOPRAVA  VE MĚSTĚ – str. 35

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA – str. 36

 

Uvedená práce je na 14 dní. Doporučuji rozvrhnout na každý pracovní den.

Pokud jsou některá cvičení  pro děti těžká nebo jim nerozumí, vynechejte je.

Vrátíme se k nim ve škole.

 Zdravím všechny moje prvňáčky.Usmívající se