menu
TOPlist

Vážení rodiče,

  na základě Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) je zřízena na naší škole dle § 167 a § 168 školská rada (dále jen ŠR). ŠR zřizuje zřizovatel (Obec Hovězí), který zároveň stanoví počet jejich členů a vydá její volební řád. Třetinu členů  ŠR jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů ŠR je tři roky. (Bližší informace: Sbírka zákonů, ZŠ Hovězí, internet). Poněvadž v současné době ŠR vypršel mandát, je nutné uskutečnit volby za účelem sestavení nové ŠR.

Na podkladě rozhovorů vedení ZŠ Hovězí a zřizovatele školy bylo předběžně rozhodnuto, že nejvhodnějším termínem k provedení voleb člena ŠR z řad zákonných zástupců bude středa 9.11.2016, kdy na naší škole proběhnou tzv. třídní schůzky.

  Na základě dalších jednání zřizovatel sestaví kandidátní listinu, z níž po volbách vzejde člen ŠR za zákonné zástupce žáků pro další tříleté období.

Projeví-li někdo z Vás - zákonných zástupců zájem o post člena ŠR, přihlaste se nejpozději do 1.11.2016 u ředitele školy. 

 

Volby do ŠR proběhnou tedy ve středu 9.11.2016 v ZŠ  Hovězí před ředitelnou školy, kde bude umístěna volební urna, do níž každý rodič může vhodit jeden volební lístek. Volební lístky obdrží rodiče (voliči) přímo ve škole (u třídních učitelů).

 

          V Hovězí, 10.10.2016

 

                                                                                                 Mgr. Jiří Pokorný, ředitel školy

 

 

Autor: Jiří Pokorný, 12.10.2016