menu
TOPlist

      ZŠ Hovězí                                                                                        www.zshovezi.cz

 

 

 

Základní škola Hovězí, okres Vsetín

Hovězí 426, 756 01

Č.j.: ZŠ-31/2019

ROZHODNUTÍ

o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Hovězí, okres Vsetín, vydává v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, následující rozhodnutí:

 

Níže uvedení žáci se přijímají od školního roku 2019/2020 k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Hovězí, okres Vsetín.

 

  1. ZŠ  1/2018                   11. ZŠ 14/2018              20. ZŠ 23/2018

  2. ZŠ  2/2018                   12. ZŠ 15/2018              21. ZŠ 24/2018

  3. ZŠ  4/2018                   13. ZŠ 16/2018              22. ZŠ 25/2018

  4. ZŠ  5/2018                   14. ZŠ 17/2018              23. ZŠ 26/2018

  5. ZŠ  6/2018                   15. ZŠ 18/2018              24. ZŠ 27/2018

  6. ZŠ  8/2018                   16. ZŠ 19/2018              25. ZŠ 28/2018

  7. ZŠ  9/2018                   17. ZŠ 20/2018              26. ZŠ 29/2018

  8. ZŠ 11/2018                  18. ZŠ 21/2018              27. ZŠ 30/2018

  9. ZŠ 12/2018                  19. ZŠ 22/2018              28. ZŠ 31/2018       

10. ZŠ 13/2018                 

 

Odůvodnění:

Řízení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bylo zahájeno jeho přihlášením k zápisu k povinné školní docházce na základě žádosti zákonného zástupce dítěte. K přijetí dítěte k základnímu vzdělávání došlo po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, zejména o jeho přiměřené duševní a tělesné zdatnosti, a dále byly splněny podmínky stanovené v § 36 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

 

Poučení:

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Hovězí, okres Vsetín, a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

 

V Hovězí dne 8.4.2019                                          

                                                                                                           Mgr. Jiří Pokorný, ředitel školy

Autor: Jiří Pokorný, 08.04.2019