menu
TOPlist

      ZŠ Hovězí                                                                                        www.zshovezi.cz

 

 

 

Základní škola Hovězí, okres Vsetín

Hovězí 426, 756 01

Č.j.: ZŠ-21/2018

ROZHODNUTÍ

o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Hovězí, okres Vsetín, vydává v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, následující rozhodnutí:

Níže uvedení žáci se přijímají od školního roku 2018/2019 k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Hovězí, okres Vsetín.

  1.

ZŠ  1/2018

   

12.

ZŠ 13/2018    

23.

ZŠ 25/2018

  2.

ZŠ  2/2018

   

13.

ZŠ 14/2018

   

24.

ZŠ 26/2018

  3.

ZŠ  3/2018

   

14.

ZŠ 16/2018

   

25.

ZŠ 27/2018

  4.

ZŠ  5/2018

   

15.

ZŠ 17/2018

   

26.

ZŠ 28/2018

  5.

ZŠ  6/2018

   

16.

ZŠ 18/2018

   

27.

ZŠ 29/2018

  6.

ZŠ  7/2018

   

17.

ZŠ 19/2018

   

28.

ZŠ 30/2018

  7.

ZŠ  8/2018

   

18.

ZŠ 20/2018

   

29.

ZŠ 31/2018

  8.

ZŠ  9/2018

   

19.

ZŠ 21/2018

   

30.

ZŠ 32/2018

  9.

ZŠ 10/2018

   

20.

ZŠ 22/2018

   

31.

ZŠ 33/2018

10.

ZŠ 11/2018

   

21.

ZŠ 23/2018

   

32.

ZŠ 34/2018

11.

ZŠ 12/2018

 

 

22.

ZŠ 24/2018

       

 

Odůvodnění:

Řízení o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bylo zahájeno jeho přihlášením k zápisu k povinné školní docházce na základě žádosti zákonného zástupce dítěte. K přijetí dítěte k základnímu vzdělávání došlo po zvážení skutečností zjištěných při zápisu, zejména o jeho přiměřené duševní a tělesné zdatnosti, a dále byly splněny podmínky stanovené v § 36 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

 

Poučení:

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Hovězí, okres Vsetín, a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

 

Protože bylo přijato 32 dětí, budou ve školním roce 2018/2019 otevřeny dvě první třídy.

 

V Hovězí dne 13.4.2017                                           Mgr. Jiří Pokorný, ředitel školy

Autor: Jiří Pokorný, 13.04.2018