menu
TOPlist

Informace o projektu

 

Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti na středních a základních školách ve Zlínském kraji a to spoluprací (zejména) škol, metodickou podporou pedagogů i cílenými investicemi do technického vybavení a zařízení. Cílem je také zvýšení zájmu o studium těchto oborů a zvýšení manuální zručnosti žáků ZŠ. V rámci spolupráce SŠ a ZŠ budou realizovány volnočasové aktivity pro žáky SŠ a ZŠ; další spolupráce bude probíhat formou sdílení odborných učeben, laboratoří, dílen a středisek praktického vyučování pro účely pravidelné povinné výuky žáků ZŠ. Současně proběhne modernizace a technické dovybavení středních škol. Pedagogové SŠ úzce spolupracují v případě potřeby na odborné a metodické podpoře a předávání zkušeností ze strany vysokých škol. Příjemcem projektu je Zlínský kraj, který bude projekt realizuje prostřednictvím svých partnerů středních škol. Celkem je v projektu 16 partnerů – středních škol mezi kterými je i Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, která nabízí svým studentů i žákům základních škol seznámení s praktickou prací:

 

* 3D tiskáren, 3D scannerem,

* robotické stavebnice Lego Mindtorms,

* soutěž Formule 1 ve školách,

* jak pracuje SNS stroj,

* kroužek domácí kutil,

* kroužek modelář

* řemeslná ve všech oborech, které se učí na SOŠ Vsetín,

* kroužky zaměřenými na přírodovědu.

 

výuku podporujeme i ze strany odborníků z praxe a to jak vysokých škol, tak i odborníků z praxe.

 

Doba realizace projektu

1. 9. 2013 – 30. 6. 2015

 

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín při realizace projektu spolupracuje s těmito základními školami:

 

ZŠ Ohrada

ZŠ Integra

ZŠ Trávníky

ZŠ Sychrov

ZŠ Rokytnice

ZŠ Luh

ZŠ Hovězí

ZŠ Jablůnka

ZŠ Karolinka

ZŠ Halenkov

ZŠ Velké Karlovice

 

Klíčové aktivity, které v rámci partnerství spolu společně mezi SŠ a ZŠ realizovány:

 

Číslo aktivity: 01- Volnočasový kroužek pro SŠ: Auto-moto-technik

Číslo aktivity: 02- Volnočasový kroužek pro SŠ: Formule 1 pro SŠ

Číslo aktivity: 03- Volnočasový kroužek pro SŠ: 3D Svět

Číslo aktivity: 04- Volnočasový kroužek pro SŠ: Mladý badatel, přírodovědec

Číslo aktivity: 05- Volnočasový kroužek pro SŠ: LEGO Mindstorms

Číslo aktivity: 06- Volnočasový kroužek pro SŠ: Moderní automodelář

Číslo aktivity: 07- Volnočasový kroužek pro ZŠ: Autotechnik – motosport

Číslo aktivity: 08- Volnočasový kroužek pro ZŠ: Formule 1 pro ZŠ

Číslo aktivity: 09- Volnočasový kroužek pro ZŠ: 3D Svět

Číslo aktivity: 10- Volnočasový kroužek pro ZŠ: Zručný domácí kutil

Číslo aktivity: 11- Volnočasový kroužek pro ZŠ: Draci příroďáci

Číslo aktivity: 12- Volnočasový kroužek pro ZŠ: LEGO Mindstorms

Číslo aktivity: 13- Volnočasový kroužek pro ZŠ: Hravý technický modelář

Číslo aktivity: 14- Povinná výuka pro žáky ZŠ ve všech oborech dle zájmu ZŠ.

 

Popis realizace

 

Autotechnik - motosport

Volnočasový kroužek na SŠ bude probíhat 1x za 14 dní ve školním roce, v délce 2vyučovacích hodin, kapacita min. 8 žáků/projekt, zapojen 1 pedagog SŠ a 2 asistenti pedagoga. Aktivita bude zaměřená na rozvíjení dovedností a znalostí z oblasti navrhování, projektování, konstruování a testování modelů závodních automobilů Formule 1. U žáků základních škol budou postupně rozvíjeny dovednosti a schopnosti projektování, vyrábění dřevěných součástí modelů. K projektování modelů budou mít žáci k dispozici i nejmodernější 3D technologie. Žáci budou své výrobky povrchově upravovat a nakonec testovat na speciálních závodních drahách.

 

Formule 1

Volnočasový kroužek na SŠ bude probíhat 1x za 14 dní ve školním roce, v délce 2vyučovacích hodin, kapacita min. 8 žáků/projekt, zapojen 1 pedagog SŠ a2 asistenti pedagoga. Aktivita bude zaměřená na rozvíjení dovedností a znalostí z oblasti navrhování, projektování, konstruování a testování modelů závodních automobilů Formule 1. U žáků základních škol budou postupně rozvíjeny dovednosti a schopnosti projektování, vyrábění dřevěných součástí modelů. K projektování modelů budou mít žáci k dispozici i nejmodernější 3D technologie. Žáci budou své výrobky povrchově upravovat a nakonec testovat na speciálních závodních drahách.

 

3D Svět

Volnočasový kroužek na SŠ bude probíhat 1x za 14 dní ve školním roce, v délce 2vyučovacích hodin, kapacita min. 8 žáků/projekt, zapojen 1 pedagog SŠ a 2 asistenti pedagoga. Kroužek je zaměřen na získání a rozvoj základních dovedností s nejmodernější technikou – 3D tiskárna a 3D skener. Bude se jednat zejména o tvorbu 3D modelů a jejich počítačové zpracování se zaměřením na strojírenství.

 

Zručný domácí kutil

Volnočasový kroužek na SŠ bude probíhat 1x za 14 dní ve školním roce, v délce 2vyučovacích hodin, kapacita min. 8 žáků/projekt, zapojen 1 pedagog SŠ a 2 asistenti pedagoga. Členové tohoto kroužku budou seznámeni a vycvičeni v dovednostech domácího kutila, aby dokázali provádět jednoduché instalatérské opravy. Prostřednictvím praktického cvičení v laboratoři na elektrotechnické stavebnici s měřením elektrických parametrů se seznámí s elektrotechnikou. Osvojí si i dovednosti v dřevozpracujících činnostech – budou spolupracovat na vytváření dřevomodelů, dřevěného nábytku, altánků, jednoduchých, prakticky využitelných dřevěných předmětů pro školu a členy kroužku.

 

Draci příroďáci

Volnočasový kroužek na SŠ bude probíhat 1x za 14 dní ve školním roce, v délce 2vyučovacích hodin, kapacita min. 8 žáků/projekt, zapojen 1 pedagog SŠ a 2 asistenti pedagoga. Jedná se o hravý, přírodovědný a tvořivý kroužek. Pro tvorbu originálních děl budou členové kroužku využívat přírodní materiály. Žáci budou nejen poznávat a zkoumat přírodu - základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, ale budou na základě poznání vedeni ke kladnému postoji k přírodě a její ochraně.

 

LEGO mindstroms

Volnočasový kroužek na SŠ bude probíhat 1x za 14 dní ve školním roce, v délce 2vyučovacích hodin, kapacita min. 8 žáků/projekt, zapojen 1 pedagog SŠ a 2 asistenti pedagoga. Kroužek je zaměřen na získání a rozvoj základních dovedností v práci s nejmodernější technikou. Bude se jednat zejména o práci se stavebnicemi LEGO Mindstorms pro ZŠ. Vyškolení vedoucího kroužku a jeho asistentů a jejich spolupráce s metodikem pedagogem VŠ při uplatnění badatelského přístupu zajistí cílové skupině získat znalosti a dovednosti z oblasti kybernetického programování.

 

Hravý technický modelář

Volnočasový kroužek na SŠ bude probíhat 1x za 14 dní ve školním roce, v délce 2vyučovacích hodin, kapacita min. 8 žáků/projekt, zapojen 1 pedagog SŠ a 2 asistenti pedagoga. Obsahem kroužku bude snaha naučit žáky základním dovednostem opracování dřeva a jiných materiálů, z kterých budou vyrábět jednoduché hračky stavebnice, hlavolamy. Účastníci kroužku budou vedeni k samostatné tvořivosti při sestavování jednoduchých modelů aut, letadel, lodí apod.

 

Součástí výše uvedených kroužků bude účast žáků ZŠ - účastníků kroužku na soustředění na konci školního roku. Toto soustředění bude trvat 5 dnů, po 8 hodinách a zúčastní se ho celkem 7 pedagogů (6 učitelů volnočasových aktivit pro SŠ + 1 učitel volnočasové aktivit pro ZŠ) 30 žáků. Soustřední bude společné pro žáky volnočasových aktivit určené pro SŠ i ZSˇ. Soustředění se bude konat celkem 2x, v každém školním roce jednou. oučástí nákladů je stravné a ubytování žáků.

 

Součástí všech volnočasových aktivit je stravné žáků, případně doprava.

Výstup klíčové aktivity

Obsahová náplň volnočasových aktivit. Vzájemná výměna zkušeností žáků SŠ a ZŠ v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání.

 

Zdroj všech informací-SOŠ J.Sousedíka.

 

Autor: Ondřej Šrámek, 30.10.2013