menu
TOPlist

Dotační projekty

 

 

1.) Ovoce do škol

Projekt Ovoce do škol probíhá v České republice již čtvrtým rokem ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství.  Za provádění projektu je zodpovědný Státní zemědělský intervenční fond, Oddělení pro cukr, ovoce a zeleninu, Ve Smečkách 33, Praha 1.  V tomto školním roce se projektu účastní více než 416 tisíc dětí, což je 92 % všech dětí na prvním stupni. Cílem projektu je vytvářet lepší stravovací návyky u dětí, bojovat proti narůstající dětské obezitě a podporovat zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u dětí.

Informace na www.ovocedoskol.szif.cz

 

 

 

 

 

2.) EU peníze školám

Naše škola byla zapojena do projektu EU peníze školám.Více informací o projektu na www.penizeskolam.cz


Digitální učební materiály (tzv. DUMy) jsou pro pedagogické pracovníky k dispozici u Mgr.Jiřího Pokorného, ředitele školy.

 

 

 

 

 

3.) Erasmus +


 

 

 

4.) Cloud je budoucnost vzdělávání

ZŠ Hovězí uspěla se žádostí ve Výzvě 51 MŠMT. Do školy byly z tohoto projektu pořízeny tablety pro vyučující ke zkvalitnění výuky. Celková dotace činí 520.840,-Kč..

 

 

 

 

 

 

5.) Chceme poznávat svět

ZŠ Hovězí se úspěšně zapojila do Výzvy 56 MŠMT. Žáci 2. a 4. ročníku budou pracovat ve čtenářských dílnách, 30 žáků ze 2. stupně podnikne jazykově-vzdělávací pobyt ve Velké Británii, kde se zúčastní výuky anglického jazyka v jazykové škole a dva vyučující absolvují 14-denní jazykový kurz na Maltě. Celková dotace činí 599.084,- Kč.

 

 

 

 

6.) Projekt ŠABLONY ZŠ HOVĚZÍ

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na osobnostně profesnínrozvoj pedagogů, výměnu zkušeností pedagogů a doučování žáků.

 

  Naše škola uspěla v další výzvě MŠMT Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pod názvem „Šablony ZŠ Hovězí“. Výše dotace činí 699.182,- Kč.

 

 

7.) Projekt ŠABLONY II ZŠ HOVĚZÍ

je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola uspěla v další výzvě MŠMT Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pod názvem „Šablony II ZŠ Hovězí“. Výše dotace činí 934.746,- Kč.

 

Projekt

ŠABLONY II ZŠ HOVĚZÍ

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 

 

8.) 

Projekt Řemeslo je IN II.

 

Projekt je podpořen z Evropského sboru Solidarity, kdy cílem tohoto projektu bylo podpořit zájem o technické obory a výuku řemesel u žáku prvního stupně ZŠ a jejich rodičů.

Hlavním cílem projektu bylo zajímavou formou vzbudit v dětech zájem o rukodělnou tvorbu, rozvíjet jejich zručnost a ukázat jim, jak práce nejen se dřevem může být zábavná a kreativní. Prostřednictvím projektových dnů žáci vyráběli dřevěné výrobky. Lektoři jim dodali dřevěné polotovary, ty děti následně opracovaly, ozdobily a hotový výrobek si ponechaly. Žáci si vyzkoušeli vyrobit například budku pro ptáky, bedýnku nebo letadlo.

 

Více informací o projektu zde