menu
TOPlist

Naši čtvrťáci předvedli v  hodině přírodovědy výsledky projektového vyučování a zúročili tak učivo celého roku. Tato forma výuky děti nesmírně bavila. Žáci si museli vyhledat spoustu informací, ty výtvarně zpracovat, po důkladné přípravě projekt o vybraném ekosystému předvést před třídou a zaujmout své posluchače. Všichni přesvědčili, že pozorují  přírodu kolem sebe a že o ní ví spoustu zajímavostí.  Žáci si projekty připravili ve skupinách nebo ve dvojicích podle svých zájmů a zvídavosti. Někteří se role řečníka ujali zodpovědně a téměř profesionálně.  Pochvalu si zaslouží všichni za velmi hezké a přehledné zpracování.

Na fotografie z prezentací prací se můžete podívat ve fotogalerii.

 

Autor: Věra Ilichmanová, 06.06.2017