menu
TOPlist

 

 Rosteme s knihou

 

Během měsíce března se na naší škole uskutečnil projekt „Rosteme s knihou“.

Hlavním cílem bylo nenásilnou formou vzbudit u žáků zájem o dětskou literaturu a motivovat je k četbě knih.

Do projektu se zapojili žáci prvního i druhého stupně.

Jednotlivé ročníky průběžně navštívily nejen školní knihovnu a knihovnu ve Vsetíně, ale i knihovnu na OÚ Hovězí, kde jim paní knihovnice Jana Dujková připravila zajímavou besedu o výběru knih vhodných k jejich věku.

Dále ve třídách proběhly čtenářské dílny, při nichž si žáci ověřili své schopnosti plně se soustředit danou dobu na čtený text a porozumět jemu. Na závěr zpracovali své poznatky do čtenářského listu.

Děti na prvním stupni si ve třídách utvořily výstavku svých oblíbených knih, které si přinesly z domova a spolu s nimi i kamarády plyšové hračky. Ty mezi knihami strávily noc a netradičně inspirovaly děti k četbě. To v nich probudilo velké nadšení.

Pro všechny žáky školy byla zajištěna i beseda se spisovatelkou

PhDr. J. Ševčíkovou o tom, jak se stát spisovatelkou, jak kniha vzniká a co je třeba všechno udělat, aby mohla být vydána. Její vyprávění bylo velmi poutavé a zajímavé, což vedlo k velkému množství dotazů ze strany žáků.

Šesté a sedmé třídy navštívily představení Literárního jara „ABRAKA MUZIKA“ v kině Vatra, jež bylo pro ně také velkým přínosem.

V rámci mezipředmětových vztahů vyráběli žáci v pracovních činnostech záložky do knih a v hodinách výtvarné výchovy ilustrovali oblíbené knihy.

Ve čtení a v literární výchově na základě svých čtenářských dovedností seznámili formou referátů spolužáky s přečtenými knihami.

 

A proč se jmenuje náš projekt „Rosteme s knihou“?

To ukázaly našim malým čtenářům žákyně 7. a  8. B třídy, Simona Donátová, Magdalena Fojtů, Lucie Zbranková a Sabina Kolaříková. V jednotlivých třídách na prvním stupni předvedly správnou techniku čtení a svým emotivním vystoupením velmi zaujaly a inspirovaly děti k rozvoji dovedností hlasitého čtení.

Doufáme, že tento projekt vzbudil u žáků pozitivní postoj ke vztahu k literatuře, k rozvoji slovní zásoby a ke čtenářství obecně.

Fotografie  ze školního projektu jsou umístěny ve fotogalerii.

 

                                      

                               Mgr.  Jarmila Trlicová a Mgr. Helena Trlicová