menu
TOPlist

Milí žáci, vážení zaměstnanci, rodiče,

přijměte se sklonkem roku přání krásného prožití Vánoc a všeho nejlepšího v novém roce. I když tomu situace nenasvědčuje, moc bych přál nám všem, tzn. žákům, zaměstnancům a rodičům, aby se školní docházka vrátila do normálního stavu. Distanční výuku již zvládáme, ale je nasnadě, že prezenční výuku nelze ničím nahradit. Tímto chci poděkovat všem zaměstnancům za zvládání obtížné práce a také Vám rodičům za Vaši obětavost, když se ještě po svém zaměstnání musíte podílet na vzdělávání svých dětí. Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví, životní optimismus a našim dětem světlou budoucnost.

                                                             Mgr. Jiří Pokorný, ředitel školy

Autor: Jiří Pokorný, 23.12.2020