menu
TOPlist

Pasování prvňáčků na čtenáře

 

Žáci 1.ročníku zakončili letošní školní rok řešením matematické

pohádky „O Šípkové Růžence.“ Ta se skládala ze 16 částí,

kdy děti měly každý její díl správně vypočítat, přečíst a vybarvit.

Formou hry si tak procvičily sčítání a odčítání do dvaceti, čtení a psaní.

 

Za odměnu jim žáci 5. ročníku Šípkovou Růženku nádherně zahráli a předali

diplomy.

 

Když potom přečtením pohádky nahlas prvňáčci dokázali, že už umějí číst,

jejich starší kamarádi je pasovali na čtenáře.

Každý dostal medaili s nápisem „Už jsem čtenář!“

Celé vystoupení se dětem moc líbilo a všechny slíbily,

že se budou ke knížkám chovat s úctou, pečovat o ně a mít je mít rády.

 

Velké poděkování patří žákům 5.třídy, kteří program krásně nacvičili  a ukázali  tak svůj hezký vztah k mladším spolužákům.

 

 

Autor: Helena Trlicová, 25.06.2018