menu
TOPlist

Zaměstnanci 2020/2021

 

vedení školy:

ředitel školy: Mgr. Jiří Pokorný

email: reditel@zshovezi.cz


zástupce ředitele: Mgr. Ilichmanová Věra

email: zastupce@zshovezi.cz


ucetni: Hedvika Vráželová

email: ucetni@zshovezi.cz


výchovná poradkyně

Mgr. Jarošková Radka


-schůzku je nutno domluvit předem
-kontakt viz kontakt školy

email: jaroskova.radka@zshovezi.cz

 

metodik preventista

Mgr.Fleková Alena Ph.D.

email: preventista@zshovezi.cz


pedagogičtí pracovníci - 2.stupeň

 

jméno třídnictví předměty ve školním roce 2020/2021
Mgr. Grebíková Dana     Pč, AJ
Mgr. Hašová Jana   D, ČJ
Mgr. Holman Radek
7.A
M, Rv, Hv, INF
Mgr. Hromadová Helena 6. Z, NJ, Vl
Mgr. Ilichmanová Věra   AJ, VO
Mgr. Jarošková Radka   Pč, AJ, PF
Mgr. Kalusová Jarmila 9.B HV, ČJ
Mgr. Kapaníková Lenka   VO, NJ,Vv
Mgr. Kocurková Bohumila   F, M
Mgr. Nohálová Helena   AJ, TV
Mgr. Palová Pavla 9.A CH, Př
Mgr. Pokorný Jiří   TV, Pč
Mgr. Pokorný Ondřej
  Tv, Vl, Z, D, Sh
Mgr. Šrámek Ondřej 7.B M, TV, INF, Sh
Mgr. Trlicová Jarmila 8. ČJ, VV


pedagogičtí pracovníci - 1.stupeň

 

jméno třídnictví
Mgr. Hašová Jana 4.A
Mgr. Kocurková Bohumila 5.
Mgr. Novosadová Eva
3.B
Mgr. Spáčilová Vladislava
4.B
Mgr. Trlicová Helena
1.
Mgr. Valchářová Radka 2.
Mgr. Zlámalová Naděžda 3.A

 

vyučující dle tříd:

 

1.třída

Mgr. Helena Trlicová

Český jazyk

Mgr. Helena Trlicová

Matematika

Mgr. Helena Trlicová

Prvouka

Mgr. Helena Trlicová

Tělesná výchova

Mgr. Helena Trlicová

Hudební výchova

Mgr. Helena Trlicová

Výtvarná výchova

Mgr. Helena Trlicová

Pracovní činnosti

Mgr. Helena Trlicová

 

 

 

2.třída

Mgr. Radka Valchářová

Český jazyk

Mgr. Radka Valchářová

Anglický jazyk

Mgr. Radka Jarošková, Mgr. Dana Grebíková

Matematika

Mgr. Radka Valchářová

Prvouka

Mgr. Radka Valchářová

Tělesná výchova

Mgr. Radka Valchářová

Hudební výchova

Mgr.Radka Valchářová

Výtvarná výchova

Mgr. Radka Valchářová

Pracovní činnosti

Mgr. Radka Valchářová

 

 

 

3.A.třída

Mgr. Naděžda Zlámalová

Český jazyk

Mgr. Naděžda Zlámalová

Anglický jazyk

Mgr. Radka Jarošková

Matematika

Mgr. Naděžda Zlámalová

Prvouka

Mgr. Naděžda Zlámalová

Tělesná výchova

Mgr. Naděžda Zlámalová

Hudební výchova

Mgr. Naděžda Zlámalová

Výtvarná výchova

Mgr. Naděžda Zlámalová

Pracovní činnosti

Mgr. Naděžda Zlámalová

 

 

 

3.B.třída

Mgr. Eva Novosadová

Český jazyk

Mgr. Eva Novosadová

Anglický jazyk

Mgr. Dana Grebíková

Matematika

Mgr. Eva Novosadová

Prvouka

Mgr. Eva Novosadová

Tělesná výchova

Mgr. Eva Novosadová

Hudební výchova

Mgr. Eva Novosadová

Výtvarná výchova

Mgr. Eva Novosadová

Pracovní činnosti

Mgr. Eva Novosadová

 

 

4.A třída Mgr. Jana Hašová
Český jazyk Mgr. Jana Hašová
Anglický jazyk Mgr. Dana Grebíková
Matematika Mgr. Bohumila Kocurková
Přírodověda Mgr.Pavla Palová
Vlastivěda Mgr. Ondřej Pokorný
Tělesná výchova Mgr. Ondřej Pokorný
Hudební výchova Mgr. Radka Valchářová
Výtvarná výchova Mgr. Lenka Kapaníková
Pracovní činnosti Mgr. Vladislava Spáčilová
Informatika Mgr. Radek Holman

 

4.B třída Mgr. Vladislava Spáčilová
Český jazyk Mgr. Vladislava Spáčilová
Anglický jazyk Mgr. Dana Grebíková
Matematika Mgr. Vladislava Spáčilová
Přírodověda Mgr. Vladislava Spáčilová
Vlastivěda Mgr. Vladislava Spáčilová
Tělesná výchova Mgr. Ondřej Pokorný
Hudební výchova Mgr. Vladislava Spáčilová
Výtvarná výchova Mgr. Vladislava Spáčilová
Pracovní činnosti Mgr. Vladislava Spáčilová
Informatika Mgr. Vladislava Spáčilová

 

 

5.A třída

Mgr. Bohumila Kocurková

Český jazyk

Mgr. Jarmila Kalusová

Anglický jazyk

Mgr. Dana Grebíková

Matematika

Mgr. Bohumila Kocurková

Přírodověda

Mgr. Pavla Palová

Vlastivěda

Mgr. Helena Hromadová

Tělesná výchova

Mgr. Ondřej Pokorný

Hudební výchova

Mgr. Radek Holman

Výtvarná výchova

Mgr. Jarmila Trlicová

Pracovní činnosti

Mgr. Vladislava Spáčilová

 

6.A třída

Mgr. Helena Hromadová

Český jazyk

Mgr. Jana Hašová

Anglický jazyk

Mgr. Dana Grebíková, Mgr. Helena Nohálová

Matematika

Mgr. Radek Holman

Přírodopis

Mgr. Pavla Palová

Fyzika

Mgr. Bohumila Kocurková

Dějepis

Mgr. Jana Hašová

Zeměpis

Mgr. Helena Hromadová

Tělesná výchova

Mgr. Ondřej Pokorný, Mgr. Jiří Pokorný

Hudební výchova

Mgr. Radek Holman

Výtvarná výchova

Mgr. Jarmila Trlicová

Pracovní činnosti

Mgr. Jiří Pokorný,  Mgr. Radka Jarošková, Dana Grebíková

Výchova k občanství

Mgr. Věra Ilichmanová

 

 

 

7.A třída

Mgr. Radek Holman

Český jazyk

Mgr. Jarmila Trlicová

Anglický jazyk

Mgr. Věra Ilichmanová

Německý jazyk

Mgr. Helena Hromadová

Matematika

Mgr. Radek Holman

Fyzika

Mgr. Bohumila Kocurková

Přírodopis

Mgr. Pavla Palová

Dějepis

Mgr. Jana Hašová

Zeměpis

Mgr. Helena Hromadová

Tělesná výchova

Mgr. Jiří Pokorný, Mgr.Ondřej Pokorný

Hudební výchova

Mgr. Jarmila Kalusová

Výtvarná výchova

Mgr. Jarmila Trlicová

Pracovní činnosti

Mgr. Dana Grebíková,  Mgr. Radka Jarošková,

Výchova ke zdraví

Mgr. Radek Holman

Výchova k občanství

Mgr. Lenka Kapaníková

Informatika

Mgr. Ondřej Šrámek

 

 

 

7.B třída

Mgr. Ondřej Šrámek

Český jazyk

Mgr. Jarmila Trlicová

Anglický jazyk

Mgr. Helena Nohálová

Německý jazyk

 Mgr. Helena Hromadová

Matematika

Mgr. Ondřej Šrámek

Fyzika

Mgr. Bohumila Kocurková

Přírodopis

Mgr. Pavla Palová

Dějepis

Mgr. Jana Hašová

Zeměpis

Mgr. Helena Hromadová

Tělesná výchova

Mgr. Jiří Pokorný, Mgr. Ondřej Pokorný

Hudební výchova

Mgr. Jarmila Kalusová

Výtvarná výchova

Mgr. Jarmila Trlicová

Pracovní činnosti

Mgr. Dana Grebíková, Mgr. Radka Jarošková

Výchova k občanství

Mgr. Lenka Kapaníková

Výchova ke zdraví

Mgr. Radek Holman

Informatika

Mgr. Ondřej Šrámek

 

 

 

8. třída

Mgr. Jarmila Trlicová

Český jazyk

Mgr. Jarmila Trlicová

Anglický jazyk

Mgr. Věra Ilichmanová, Mgr, Helena Nohálová

Německý jazyk

Mgr. Helena Hromadová, Mgr. Lenka Kapaníková

Matematika

Mgr. Radek Holman

Fyzika

Mgr. Bohumila Kocurková

Přírodopis

Mgr. Pavla Palová

Chemie

Mgr. Pavla Palová

Dějepis

Mgr. Ondřej Pokorný

Zeměpis

Mgr. Ondřej Pokorný

Tělesná výchova

Mgr. Ondřej Pokorný, Mgr. Helena Nohálová

Hudební výchova

Mgr. Jarmila Kalusová

Výtvarná výchova

Mgr. Jarmila Trlicová

Pracovní činnosti

Mgr. Radka Jarošková, Mgr. Dana Grebíková, Mgr. Jiří Pokorný

Výchova k občanství

Mgr. Lenka Kapaníková

Povolání a finance

Mgr. Radka Jarošková

Informatika

Mgr. Ondřej Šrámek, Mgr. Radek Holman

 

 

 

9.A třída

Mgr. Pavla Palová

Český jazyk

Mgr. Jarmila Kalusová

Anglický jazyk

Mgr. Věra Ilichmanová

Německý jazyk

 Mgr. Helena Hromadová

Matematika

Mgr. Ondřej Šrámek

Fyzika

Mgr. Bohumila Kocurková

Přírodopis

Mgr. Pavla Palová

Chemie

Mgr. Pavla Palová

Dějepis

Mgr. Jana Hašová

Zeměpis

Mgr. Helena Hromadová

Tělesná výchova

Mgr. Ondřej Pokorný, Mgr. Helena Nohálová

Hudební výchova

Mgr. Jarmila Kalusová

Výtvarná výchova

Mgr. Jarmila Trlicová

Pracovní činnosti

Mgr. Radka Jarošková, Mgr. Dana Grebíková

Výchova k občanství

Mgr. Lenka Kapaníková

Výchova ke zdraví

Mgr. Radek Holman

Povolání a finance

Mgr. Radka Jarošková

Informatika

Mgr. Ondřej Šrámek

 

 

 

9.B třída

Mgr. Jarmila Kalusová

Český jazyk

Mgr. Jarmila Kalusová

Anglický jazyk

Mgr. Helena Nohálová

Německý jazyk

Mgr. Helena Hromadová

Matematika

Mgr. Ondřej Šrámek

Fyzika

Mgr. Bohumila Kocurková

Přírodopis

Mgr. Pavla Palová

Chemie

Mgr. Pavla Palová

Zeměpis

Mgr. Helena Hromadová

Dějepis

Mgr. Jana Hašová

Tělesná výchova

Mgr. Ondřej Pokorný, Mgr. Helena Nohálová

Hudební výchova

Mgr. Jarmila Kalusová

Výtvarná výchova

Mgr. Jarmila Trlicová

Pracovní činnosti

Mgr. Radka Jarošková, Mgr. Dana Grebíková

Výchova k občanství

Mgr. Lenka Kapaníková

Povolání a finance

Mgr. Radka Jarošková

Výchova ke zdraví

Mgr.Radek Holman