menu
TOPlist

Anglický Mazanec proběhl ve čtvrtek  19.5.2016 a porota ve složení pan učitel Šrámek a paní učitelky Nohálová a Ilichmanová shlédla a posuzovala 8 prezentací. Tento rok si soutěžící mohli vybrat , jestli budou prezentovat v češtině nebo angličtině a 4 odvážlivci opravdu předvedli své práce v angličtině (Petr Hajdík a Jindřiška Haplová z 8.A, Barča Zvěřinová  a Martina Světinská z 9.A). Účastníci si vylosovali pořadí prezentování a soutěž mohla začít. Jedničku si vytáhl Petr Hajdík, provedl  nás historií Premier League a seznámil nás se světoznámými  anglickými fotbalovými  kluby. S číslem 2 soutěžila Barča Zvěřinová, která si zvolila nelehké téma English Language. Barča nás seznámila s historií jazyka, základními rozdílnostmi mezi anglickou a americkou angličtinou a položila nám několik quizových otázek. Poté následoval výlet do Austrálie v podání Jindřišky Haplové, která nás obrázky navnadila na poznávání  této země a také vyzkoušela naše znalosti. S temnou historií Skotska (Dark History of Scotland)předstoupila před porotu dvojice Magda Chrástecká a Žaneta Haplová z 8.A, která nás vtáhla  do prostředí starých, temných hradů a strašidelných historek. V závěru své prezentace nejen vyzkoušely pozornost diváků i poroty, ale za jakoukoliv odpověď odměnily dotazované lízátky.  Pohled do mediálního světa BBC nám zprostředkovala Martina Světinská, která snad ve všech dokázala vzbudit  touhu poslouchat BBC stanice nebo sledovat  jejich pořady v originále. Roman Táborský se ve své práci zaměřil na Velkou Británii a v přehledně uspořádané prezentaci  uvedl  vše podstatné o Spojeném království. Po Romanovi přišli na řadu benjamínci soutěže – Valda Durmon a Tobiáš Sívek ze 6.A, kteří nás přesvědčili, že anglická fotbalová liga je opravdu zajímá. Letošní Mazanec ukončila Iveta Horká z 9.A prezentací o sportech ve Velké Británii. Iveta hovořila o známých  i  méně známých sportech a také vysvětlila základní pravidla hry. Svou prací potěšila nejen sportovní nadšence.

Výsledky soutěže: 1.místo Barča Zvěřinová 9.A: English Language

                                 2. místo Martina Světinská 9.A: BBC

                                 3. místo Petr Hajdík 8.A: Premire League

Všem soutěžícím děkuji za přípravu a doufám, že své dovednosti  a zkušenosti v budoucnu zúročí.

Tento ročník byl jiný nejen v tom, že někteří soutěžící prezentovali v angličtině, ale také tím, že je přišli podpořit i rodinní příslušníci. Doufám, že v příštích letech bude jejich účast ještě hojnější.

Autor: Věra Ilichmanová, 20.05.2016