menu
TOPlist

Jednotný postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků ZŠ Hovězí za II. pololetí školního roku 2019/2020

 

je zpracován na základě Vyhlášky 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve II. pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27. dubna 2020.

 

Hodnocení žáků bude vycházet z:

 

       a) podkladů pro hodnocení získaných ve II. pololetí, kdy měl žák povinnost docházet do školy  (tj. od  1.2.2020 do 10.3.2020) – bude bráno jako primární

 

        b) podkladů získaných při distančním vzdělávání (účast na on-line výuce, aktivita, pečlivost, snaha žáka, plnění zadaných úkolů) – bude bráno jako podpůrné

 

        c) podkladů získaných při výuce na prvním stupni od 25.5.2020 - bude bráno jako podpůrné

 

         d) hodnocení výsledků žáka za I. pololetí školního roku 2019/2020 - bude bráno jako podpůrné

 

Závěrečné hodnocení proběhne tradičně klasifikačními stupni (známka). Na konci školního roku žáci obdrží vysvědčení.

Autor: Jiří Pokorný, 04.06.2020