menu
TOPlist

Vážení rodiče, milí žáci,
před pololetním vysvědčením jsme uvedli informace o chystaném spuštění e-žákovské knížky. Od pondělí 22. 2. 2021  začíná tento systém hodnocení fungovat v dm Software.
Učitelé budou zadávat do dm Softwaru známky žákům od 4. po 9. ročníky. V 1., 2. a 3. ročnících budou mít děti pouze papírové žákovské knížky a deníčky. 
Každá známka bude mít přiřazenu váhu od 1,00 do 0,10, která uvádí důležitost známky a ta se také promítne do celkového hodnocení. Stanovili jsme tyto váhy: 
Druh hodnocení A 1,00 = 100%
Druh hodnocení B 0,80 = 80%
Druh hodnocení C 0,60 = 60%
Druh hodnocení D 0,40 = 40%
Druh hodnocení E 0,20 = 20%
Druh hodnocení F 0,10 = 10%

Např. známka z pololetní písemky (druh hodnocení A) bude mít větší váhu než známka z desetiminutovky (druh hodnocení D).

Rodiče v e-žákovské uvidí předmět, téma, známku, váhu známky a průměr známek ve třídě. Do e-žákovské knížky se budou rodiče přihlašovat pomocí PINů, které jim byly zaslány před pololetním vysvědčení.

Doufáme, že nám všem tento systém usnadní přehled o výsledcích vzdělávání dětí.
Vedení školy

Autor: Věra Ilichmanová, 21.02.2021