menu
TOPlist

Tento školní rok jsme pro děti z prvního stupně otevřeli čtenářský klub. Jeho činnost je hrazena z evropského dotačního projektu „Šablony“. Dvě skupiny dětí se budou scházet každý čtvrtek ve třídách č.15 a 16. Paní učitelky Mgr. Radka Valchářová a Mgr. Naděžda Zlámalová budou u dětí rozvíjet vztah ke knihám a četbě. V každé skupině je 12 dětí. Mladí čtenáři mají k dispozici knihy ze čtenářských dílen i ze školní knihovny, kterou budou často navštěvovat a společně také navštíví knihovnu v Hovězí a ve Vsetíně. V rámci klubové činnosti děti budou 10-20 minut číst ze svých vlastních knih, následně si pak budou o přečteném povídat a snažit se doporučit knihu ostatním. Paní učitelky mají také pro děti připravené různé rébusy, hry, říkadla a pracovní listy se zábavnými úkoly. V průběhu roku budou některé hodiny zaměřeny na dramatizaci nebo recitaci. Důraz bude kladen také na hlasité čtení.

Našim čtenářům i paní učitelkám přejeme příjemné chvíle strávené s knihami.

Autor: Věra Ilichmanová, 11.10.2017