menu
TOPlist

Během únorových dní se k celosvětovému dni bezpečného internetu konala na naší škole beseda o nástrahách internetu. Žáci 1. a 2. stupně se během povídání s preventistkou školy seznámili se zásadami bezpečného chování přes webové aplikace a sociální sítě, s ochranou osobních údajů a profilů a naučili se pravidla pro bezproblémový pohyb ve světě internetu. V další části besedy jsme společně diskutovali na téma kybešikany, za pomocí příběhů jsme modelovali kritické situace a nalézali vhodná řešení. Žáci byli poučeni o nevhodném chování v této oblasti, o postupu řešení při odhalení kyberšikany a trestech v případě zapojení či konání tohoto rizikového chování.

Autor: Alena Fleková, 11.03.2019